Amuleto misterioso Amuleto brillante Amuleto gastado Amuleto eterno
Veneno Habilidades 1
+1 +5
+1 +5
Habilidades 2
-10 +7
Parálisis Habilidades 1
+1 +5
+1 +5
Habilidades 2
-10 +7
Sueño Habilidades 1
+1 +5
+1 +5
Habilidades 2
-10 +7
Aturdir Habilidades 1
+1 +8
+1 +8
Habilidades 2
-10 +10
-10 +13
Oído Habilidades 1
+1 +5
+3 +7
Habilidades 2
-3 +3
-3 +5
Res. viento Habilidades 1
+1 +4
+1 +5
+5 +10
Habilidades 2
-10 +3
-5 +7
Res. temblor Habilidades 1
+1 +7
+1 +7
Habilidades 2
-10 +8
Res. atrap. Habilidades 1
+1 +7
+1 +7
Habilidades 2
-10 +8
Res. calor Habilidades 1
+1 +10
Habilidades 2
-10 +10
Res. frío Habilidades 1
+1 +10
Habilidades 2
-10 +10
Sangre fría Habilidades 1
+1 +5
+3 +7
Habilidades 2
Apasionado Habilidades 1
+1 +5
+3 +7
Habilidades 2
Antirrobo Habilidades 1
+1 +10
Habilidades 2
-10 +10
Piel dura Habilidades 1
+1 +7
+1 +7
Habilidades 2
-10 +8
Res. cólera Habilidades 1
+1 +3
+1 +5
+3 +7
Habilidades 2
-5 +5
Biólogo Habilidades 1
+1 +8
+5 +10
Habilidades 2
-5 +5
Sangrado Habilidades 1
+1 +5
Habilidades 2
-10 +10
Ataque Habilidades 1
+1 +4
+1 +4
Habilidades 2
-7 +7
-10 +10
-7 +10
Defensa Habilidades 1
+1 +4
+1 +4
Habilidades 2
-7 +7
-10 +10
-5 +13
Salud Habilidades 1
+1 +8
+1 +8
Habilidades 2
-10 +10
-10 +13
Res. fuego Habilidades 1
+1 +6
+1 +6
Habilidades 2
-10 +10
-10 +13
Res. agua Habilidades 1
+1 +6
+1 +6
Habilidades 2
-10 +10
-10 +13
Res. rayo Habilidades 1
+1 +6
+1 +6
Habilidades 2
-10 +10
-10 +13
Res. hielo Habilidades 1
+1 +6
+1 +6
Habilidades 2
-10 +10
-10 +13
Res. draco Habilidades 1
+1 +6
+1 +6
Habilidades 2
-10 +10
-10 +13
Res. plaga Habilidades 1
+1 +5
+3 +7
Habilidades 2
-3 +3
-5 +7
Atq. fuego Habilidades 1
+1 +7
+1 +7
Habilidades 2
-10 +13
-5 +13
Atq. agua Habilidades 1
+1 +7
+1 +7
Habilidades 2
-10 +13
-5 +13
Atq. rayo Habilidades 1
+1 +7
+1 +7
Habilidades 2
-10 +13
-5 +13
Atq. hielo Habilidades 1
+1 +7
+1 +7
Habilidades 2
-10 +13
-5 +13
Atq. draco Habilidades 1
+1 +7
+1 +7
Habilidades 2
-10 +13
-5 +13
Atq. elem. Habilidades 1
+1 +5
+3 +7
Habilidades 2
Estado Habilidades 1
+1 +4
+1 +6
+3 +7
Habilidades 2
-4 +4
-10 +4
-5 +7
Afilador Habilidades 1
+1 +4
Habilidades 2
-10 +8
-7 +10
Artesano Habilidades 1
Habilidades 2
-5 +5
-3 +5
Afilado Habilidades 1
+1 +5
+3 +7
Habilidades 2
-3 +3
-5 +7
Esgrima Habilidades 1
+1 +5
+3 +7
Habilidades 2
-3 +3
-5 +7
Amolador Habilidades 1
+1 +5
Habilidades 2
-3 +3
-3 +5
Impacto Habilidades 1
+1 +4
+1 +6
+2 +6
Habilidades 2
Desenfunde Habilidades 1
+1 +5
Habilidades 2
-3 +3
-5 +5
Pena inmed. Habilidades 1
+1 +5
Habilidades 2
-5 +5
-5 +8
-2 +8
Vaina veloz Habilidades 1
+1 +6
+1 +6
+5 +10
Habilidades 2
-10 +4
-5 +7
Afilado esp. Habilidades 1
+1 +6
+5 +10
Habilidades 2
-3 +3
Escalpelo Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Vel. recarg. Habilidades 1
+1 +4
+1 +6
+3 +7
Habilidades 2
-3 +4
-5 +7
Cadencia Habilidades 1
+1 +5
+2 +6
Habilidades 2
-3 +3
-5 +7
Precisión Habilidades 1
+1 +6
+1 +6
Habilidades 2
-10 +10
Disparo+ Habilidades 1
+1 +5
+2 +6
Habilidades 2
-3 +3
-3 +5
Perforar+ Habilidades 1
+1 +5
+2 +6
Habilidades 2
-3 +3
-3 +5
Perdigón+ Habilidades 1
+1 +5
+2 +6
Habilidades 2
-3 +3
-3 +5
Pesado+ Habilidades 1
+1 +5
+2 +6
Habilidades 2
-3 +3
-3 +5
Mun. normal Habilidades 1
+1 +8
+1 +6
Habilidades 2
-8 +8
Mun. perfor. Habilidades 1
+1 +8
+1 +10
Habilidades 2
-10 +10
Mun. perdig. Habilidades 1
+1 +8
+1 +10
Habilidades 2
-10 +10
Mun. explos. Habilidades 1
+1 +8
+1 +10
Habilidades 2
-10 +10
Mun. grupo Habilidades 1
+1 +8
+1 +10
Habilidades 2
-10 +10
Rv. veneno Habilidades 1
+1 +8
Habilidades 2
-10 +10
Rv. paraliz. Habilidades 1
+1 +8
Habilidades 2
-10 +10
Rv. sueño Habilidades 1
+1 +8
Habilidades 2
-10 +10
Rv. energía Habilidades 1
+1 +8
Habilidades 2
-10 +12
Rv. elem. Habilidades 1
+1 +8
Habilidades 2
-10 +12
Rv. alcance Habilidades 1
+1 +8
Habilidades 2
-10 +10
Rv. fatiga Habilidades 1
+1 +8
+1 +10
Habilidades 2
-10 +10
Rv. nitro Habilidades 1
+1 +8
+1 +10
Habilidades 2
-10 +10
Disp. bonus Habilidades 1
+1 +5
Habilidades 2
-3 +3
-3 +5
Puntería Habilidades 1
+1 +3
+1 +5
Habilidades 2
-3 +3
-5 +5
-3 +5
Recargando Habilidades 1
+1 +5
Habilidades 2
-3 +3
-3 +5
Aleatorio Habilidades 1
+1 +5
Habilidades 2
-10 +10
Ahorramun. Habilidades 1
+1 +3
+1 +5
+3 +7
Habilidades 2
-5 +5
-5 +5
-5 +7
Experto Habilidades 1
+1 +4
+1 +4
Habilidades 2
-7 +7
-10 +10
-7 +10
Maza Habilidades 1
+1 +5
+2 +6
Habilidades 2
-3 +3
-3 +5
Serie crítica Habilidades 1
+1 +5
Habilidades 2
-3 +3
-1 +3
Crít. est. Habilidades 1
+1 +3
+1 +5
+2 +6
Habilidades 2
-5 +5
Crít. elm. Habilidades 1
+1 +3
+1 +5
+2 +6
Habilidades 2
-5 +5
Crítico +1 Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
-3 +5
Afin. negat. Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Carga veloz Habilidades 1
+1 +5
+2 +6
Habilidades 2
-3 +3
-3 +5
Resistencia Habilidades 1
+1 +5
+2 +6
Habilidades 2
-3 +3
-3 +5
Constitución Habilidades 1
+1 +6
+1 +6
+3 +7
Habilidades 2
-3 +4
-3 +5
Estad. forma Habilidades 1
+1 +6
+1 +6
+3 +7
Habilidades 2
-3 +4
-3 +5
Plan clave Habilidades 1
+2 +6
Habilidades 2
-5 +5
-3 +5
Evasión Habilidades 1
+1 +6
+1 +6
+2 +6
Habilidades 2
-3 +4
-3 +5
Dist. evasión Habilidades 1
+1 +6
+2 +6
Habilidades 2
-3 +4
-3 +5
Burbuja Habilidades 1
+1 +5
Habilidades 2
-3 +3
-1 +3
Guardia Habilidades 1
+1 +6
+1 +6
+3 +7
Habilidades 2
-3 +4
-3 +5
Escudo Habilidades 1
+1 +4
+1 +6
+3 +7
Habilidades 2
-3 +4
-3 +5
Boxeador Habilidades 1
+1 +6
+1 +6
+5 +10
Habilidades 2
-3 +4
-7 +10
Robarresis. Habilidades 1
+1 +6
+1 +6
+5 +10
Habilidades 2
-3 +4
-7 +10
Músico Habilidades 1
+1 +6
+1 +6
Habilidades 2
-8 +8
-10 +10
-5 +10
Artillería Habilidades 1
+1 +6
+1 +6
Habilidades 2
-8 +8
-10 +10
-5 +10
Destructor Habilidades 1
+1 +5
+2 +6
Habilidades 2
-3 +3
-3 +5
Bombardero Habilidades 1
+1 +6
+1 +6
Habilidades 2
-8 +8
-10 +10
-5 +10
Poder Habilidades 1
+1 +6
+2 +6
Habilidades 2
-3 +4
-3 +5
Espíritu Habilidades 1
+1 +5
Habilidades 2
-3 +3
-1 +3
Ileso Habilidades 1
+1 +5
Habilidades 2
-3 +3
-1 +3
Pegaso Habilidades 1
+1 +5
Habilidades 2
-3 +3
-1 +3
Inst. dragón Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Potencial Habilidades 1
+1 +6
+1 +6
+2 +6
Habilidades 2
-3 +4
-3 +5
Superviv. Habilidades 1
+1 +4
+1 +5
Habilidades 2
-5 +5
Furor Habilidades 1
+1 +3
+1 +5
+2 +6
Habilidades 2
-5 +5
-5 +5
-3 +5
Crisis Habilidades 1
+1 +3
+1 +5
+2 +6
Habilidades 2
-5 +5
-5 +5
-3 +5
Tripas Habilidades 1
+1 +5
Habilidades 2
-3 +3
-1 +3
Sentido Habilidades 1
+1 +8
Habilidades 2
-10 +10
En equipo Habilidades 1
+1 +3
+1 +5
+1 +7
Habilidades 2
-7 +7
-10 +10
Liderazgo Habilidades 1
+1 +3
+1 +5
+1 +7
Habilidades 2
-7 +7
-10 +10
Monta Habilidades 1
+1 +10
Habilidades 2
-8 +8
-5 +5
-7 +10
Impulso Habilidades 1
+1 +3
+1 +5
+2 +6
Habilidades 2
-5 +5
-5 +5
-3 +5
Conocimiento Habilidades 1
+1 +5
Habilidades 2
-3 +3
-1 +3
Consciente Habilidades 1
+1 +3
+1 +5
+3 +7
Habilidades 2
-5 +5
-5 +5
-5 +7
SP+ Habilidades 1
+1 +6
+1 +6
+3 +7
Habilidades 2
-3 +3
-5 +7
Lucidez Habilidades 1
+1 +8
+1 +8
Habilidades 2
-10 +10
-10 +12
Percepción Habilidades 1
+1 +8
Habilidades 2
-10 +10
Soldado Habilidades 1
+1 +8
Habilidades 2
-10 +10
Porteador Habilidades 1
+1 +8
+1 +8
Habilidades 2
-10 +10
Protección Habilidades 1
+1 +7
+1 +7
+3 +7
Habilidades 2
-10 +9
-7 +10
Heroísmo Habilidades 1
+1 +5
Habilidades 2
-3 +3
-1 +3
Curación Habilidades 1
+1 +6
+1 +6
+3 +7
Habilidades 2
-3 +4
-3 +5
Recuperac. Habilidades 1
+1 +7
Habilidades 2
-4 +4
-10 +12
Duración Habilidades 1
+1 +8
Habilidades 2
-10 +10
Efecto área Habilidades 1
+1 +8
+1 +8
Habilidades 2
-10 +10
-10 +12
-5 +12
Hambre Habilidades 1
+1 +8
+1 +8
Habilidades 2
-10 +10
-10 +10
Glotonería Habilidades 1
+1 +10
Habilidades 2
-10 +13
Consumir Habilidades 1
+1 +4
+1 +5
+2 +6
Habilidades 2
-3 +3
-3 +5
Dieta Habilidades 1
+1 +3
+1 +5
+3 +7
Habilidades 2
-5 +5
-5 +5
-5 +7
Carnívoro Habilidades 1
+1 +3
+1 +5
Habilidades 2
-5 +5
-5 +5
Micología Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
-3 +5
Botánica Habilidades 1
+1 +8
+1 +8
Habilidades 2
-10 +10
Combinación Habilidades 1
+1 +10
Habilidades 2
-10 +13
Combinac.+ Habilidades 1
+1 +8
Habilidades 2
-10 +10
Trampero Habilidades 1
+1 +8
+1 +8
Habilidades 2
-10 +10
Recogida Habilidades 1
+1 +10
Habilidades 2
-10 +13
Miel Habilidades 1
+1 +8
+1 +8
Habilidades 2
-10 +10
Amuleto Habilidades 1
+1 +3
+1 +7
+3 +7
Habilidades 2
-5 +5
-8 +10
-7 +10
Capricho Habilidades 1
+1 +10
Habilidades 2
-10 +13
Suerte Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
-5 +7
Cortador Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
-3 +5
Capturas Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
-5 +7
Bherna Habilidades 1
Habilidades 2
Kokoto Habilidades 1
Habilidades 2
Pokke Habilidades 1
Habilidades 2
Yukumo Habilidades 1
Habilidades 2
Wynave Habilidades 1
Habilidades 2
Taberna Habilidades 1
Habilidades 2
Ambar Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Alud Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Pétreo Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Toro Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Maldita Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Vítreo Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Argénteo Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Cíclope Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Maldito Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Tormenta Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Guadaña Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Inferno Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Bruma Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Triturador Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Vidente Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Celeste Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Nevado Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Masacre Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Ambar G Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Alud G Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Pétreo G Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Toro G Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Maldita G Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Vítreo G Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Argénteo G Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Ciclope G Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Maldito G Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Tormenta G Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Guadaña G Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Inferno G Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Bruma G Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Triturador G Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Vidente G Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Celeste G Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Nevado G Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Masacre G Habilidades 1
Habilidades 2
-3 +3
Esgrima s. Habilidades 1
Habilidades 2
Saber filo Habilidades 1
Habilidades 2
Comedor Habilidades 1
Habilidades 2
Mecánico Habilidades 1
Habilidades 2
Músculos Habilidades 1
Habilidades 2
Bendecido Habilidades 1
Habilidades 2
Encubierto Habilidades 1
Habilidades 2
Punzante Habilidades 1
Habilidades 2
Pulso firme Habilidades 1
Habilidades 2
Bienestar Habilidades 1
Habilidades 2
Furia Habilidades 1
Habilidades 2
Destreza Habilidades 1
Habilidades 2
Lai-do Habilidades 1
Habilidades 2
Resistencia Habilidades 1
Habilidades 2
Brutalidad Habilidades 1
Habilidades 2
Lealtad Habilidades 1
Habilidades 2
Prudencia Habilidades 1
Habilidades 2
Amplificar Habilidades 1
Habilidades 2
Acaparar Habilidades 1
Habilidades 2
Codicia Habilidades 1
Habilidades 2
Antiacero Habilidades 1
Habilidades 2
Antineblina Habilidades 1
Habilidades 2
Antifuego Habilidades 1
Habilidades 2
Torso+ Habilidades 1
Habilidades 2
Misterio Habilidades 1
Habilidades 2
Talisman+ Habilidades 1
Habilidades 2
[日本語]  ·  [English]  ·  [Español]

Kiranico © 2020

Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.