HP
HP
Aguante
Entusiasmo
Ataque Defensa Lla Agu Ray Con Dra
Pasta intrépida
Hunter +10 - - - - - - - -
Camarada +4 +1 - - - - - - -
Revuelto vigoroso
Hunter - +25 - - - - - - -
Camarada - +1 - - - - - - -
Rollo de Larinoth
Hunter +10 - +3 - - - - - -
Camarada +4 +1 +7 - - - - - -
Arroz y maíz Cheeko
Hunter +10 - - +7 - - - - -
Camarada +4 +1 - +7 - - - - -
Arroz Moga con ajo
Hunter +10 - - - +3 - - - -
Camarada +4 +1 - - +10 - - - -
Cangrejo Moga frito
Hunter +10 - - - - +3 - - -
Camarada +4 +1 - - - +10 - - -
Pizza de ajo y Larinoth
Hunter +10 - - - - - +3 - -
Camarada +4 +1 - - - - +10 - -
Carpaccio de Moga
Hunter +10 - - - - - - +3 -
Camarada +4 +1 - - - - - +10 -
Quiche de Larinoth
Hunter - +25 +3 - - - - - -
Camarada - +1 +7 - - - - - -
Arroz del desierto
Hunter - +25 - +7 - - - - -
Camarada - +1 - +7 - - - - -
Arroz con bambú
Hunter - +25 - - +3 - - - -
Camarada - +1 - - +10 - - - -
Caldo de Bherna
Hunter - +25 - - - +3 - - -
Camarada - +1 - - - +10 - - -
Carne y brotes
Hunter - +25 - - - - +3 - -
Camarada - +1 - - - - +10 - -
Rollos de Moga
Hunter - +25 - - - - - +3 -
Camarada - +1 - - - - - +10 -
Olla ardiente
Hunter +20 - - - - - - - -
Camarada +8 +1 - - - - - - -
Albóndigas de Anmo
Hunter +20 - +3 - - - - - -
Camarada +8 +1 +7 - - - - - -
Ensalada de Cheeko
Hunter +20 - - +7 - - - - -
Camarada +8 +1 - +7 - - - - -
Tofu grueso de Bherna
Hunter +20 - - - +3 - - - -
Camarada +8 +1 - - +10 - - - -
Maíz Cheeko BBQ
Hunter +20 - - - - +3 - - -
Camarada +8 +1 - - - +10 - - -
Pepperoncino de Moga
Hunter +20 - - - - - +3 - -
Camarada +8 +1 - - - - +10 - -
Bolas centollo y Rheno
Hunter +20 - - - - - - +3 -
Camarada +8 +1 - - - - - +10 -
Albóndigas de jamón
Hunter +10 +25 +3 - - - - - -
Camarada +4 +1 +7 - - - - - -
Revuelto a la nuez
Hunter +10 +25 - +7 - - - - -
Camarada +4 +1 - +7 - - - - -
Berenjena frita
Hunter +10 +25 - - +3 - - - -
Camarada +4 +1 - - +10 - - - -
Mejillón frito
Hunter +10 +25 - - - +3 - - -
Camarada +4 +1 - - - +10 - - -
Brotes a la parrilla
Hunter +10 +25 - - - - +3 - -
Camarada +4 +1 - - - - +10 - -
Antipasto de besugo
Hunter +10 +25 - - - - - +3 -
Camarada +4 +1 - - - - - +10 -
Crema de marisco
Hunter +30 - - - - - - - -
Camarada +12 +2 - - - - - - -
Taquitos barbacoa
Hunter +30 - +5 - - - - - -
Camarada +12 +2 +14 - - - - - -
Té de arroz de Loc Lac
Hunter +30 - - +10 - - - - -
Camarada +12 +2 - +14 - - - - -
Carne tomate Cathar
Hunter +30 - - - +5 - - - -
Camarada +12 +2 - - +20 - - - -
Sashimi con nueces
Hunter +30 - - - - +5 - - -
Camarada +12 +2 - - - +20 - - -
Arroz joven y pollo
Hunter +30 - - - - - +5 - -
Camarada +12 +2 - - - - +20 - -
Puré de besugo
Hunter +30 - - - - - - +5 -
Camarada +12 +2 - - - - - +20 -
Rheno tostado
Hunter +20 - +5 - - - - - -
Camarada +4 +2 +14 - - - - - -
Tres delicias Loc Lac
Hunter +20 - - +10 - - - - -
Camarada +4 +2 - +14 - - - - -
Ensalada de jamón
Hunter +20 - - - +5 - - - -
Camarada +4 +2 - - +20 - - - -
Salsa de cacahuete
Hunter +20 - - - - +5 - - -
Camarada +4 +2 - - - +20 - - -
Pasta de berenjenas
Hunter +20 - - - - - +5 - -
Camarada +4 +2 - - - - +20 - -
Ajillo de mejillón
Hunter +20 - - - - - - +5 -
Camarada +4 +2 - - - - - +20 -
Sopa afectiva
Hunter +40 - - - - - - - -
Camarada +16 +2 - - - - - - -
Sándwich de Rheno
Hunter +40 - +5 - - - - - -
Camarada +16 +2 +14 - - - - - -
Bol de corazón ígneo
Hunter +40 - - +10 - - - - -
Camarada +16 +2 - +14 - - - - -
Olla Jumbo
Hunter +40 - - - +7 - - - -
Camarada +16 +2 - - +20 - - - -
Pez volador frito
Hunter +40 - - - - +7 - - -
Camarada +16 +2 - - - +20 - - -
Bol de pez abisal
Hunter +40 - - - - - +7 - -
Camarada +16 +2 - - - - +20 - -
Mejillones barbacoa
Hunter +40 - - - - - - +7 -
Camarada +16 +2 - - - - - +20 -
Carbonado de Bherna
Hunter +40 - - - - - - - +7
Camarada +16 +2 - - - - - - +20
Gofres cremosos
Hunter +40 +25 +5 - - - - - -
Camarada +16 +2 +14 - - - - - -
Tortilla primaveral
Hunter +40 +25 - +10 - - - - -
Camarada +16 +2 - +14 - - - - -
Malfest al jenjibre
Hunter +40 +25 - - +7 - - - -
Camarada +16 +2 - - +20 - - - -
Berenjenas marinadas
Hunter +40 +25 - - - +7 - - -
Camarada +16 +2 - - - +20 - - -
Tarta manzana Cathar
Hunter +40 +25 - - - - +7 - -
Camarada +16 +2 - - - - +20 - -
Rollos de manzanibel
Hunter +40 +25 - - - - - +7 -
Camarada +16 +2 - - - - - +20 -
Estofado de verduras
Hunter +40 +25 - - - - - - +7
Camarada +16 +2 - - - - - - +20
Arroz exquisito
Hunter +50 +25 - - - - - - -
Camarada +20 +4 - - - - - - -
Bol de carne en magma
Hunter +50 - +7 - - - - - -
Camarada +20 +4 +20 - - - - - -
Arroz de Loc Lac
Hunter +50 - - +15 - - - - -
Camarada +20 +4 - +20 - - - - -
Chóped de Rheno
Hunter +50 - - - +10 - - - -
Camarada +20 +4 - - +30 - - - -
Anillos de calamar
Hunter +50 - - - - +10 - - -
Camarada +20 +4 - - - +30 - - -
Berenjenas fritas
Hunter +50 - - - - - +10 - -
Camarada +20 +4 - - - - +30 - -
Curry picante Moga
Hunter +50 - - - - - - +10 -
Camarada +20 +4 - - - - - +30 -
Estofado berenjenal
Hunter +50 - - - - - - - +10
Camarada +20 +4 - - - - - - +30
Ternera de Malfest
Hunter +40 +25 +7 - - - - - -
Camarada +20 +4 +20 - - - - - -
Bola de arroz integral
Hunter +40 +25 - +15 - - - - -
Camarada +20 +4 - +20 - - - - -
Ave al vapor
Hunter +40 +25 - - +10 - - - -
Camarada +20 +4 - - +30 - - - -
Jibia vieja y arroz
Hunter +40 +25 - - - +10 - - -
Camarada +20 +4 - - - +30 - - -
Ensalada nevada
Hunter +40 +25 - - - - +10 - -
Camarada +20 +4 - - - - +30 - -
Cerdo de Jumbo frito
Hunter +40 +25 - - - - - +10 -
Camarada +20 +4 - - - - - +30 -
Salpicón de Cathar
Hunter +40 +25 - - - - - - +10
Camarada +20 +4 - - - - - - +30
Ensalada de dragón
Hunter +30 +50 +7 - - - - - -
Camarada +20 +4 +20 - - - - - -
Revuelto de dragón
Hunter +30 +50 - +15 - - - - -
Camarada +20 +4 - +20 - - - - -
Berenjenas dragón
Hunter +30 +50 - - +10 - - - -
Camarada +20 +4 - - +30 - - - -
Mejillón dragón raso
Hunter +30 +50 - - - +10 - - -
Camarada +20 +4 - - - +30 - - -
Sushi dragón primaveral
Hunter +30 +50 - - - - +10 - -
Camarada +20 +4 - - - - +30 - -
Draco Risotto Cathar
Hunter +30 +50 - - - - - +10 -
Camarada +20 +4 - - - - - +30 -
Dragón jumbo frito
Hunter +30 +50 - - - - - - +10
Camarada +20 +4 - - - - - - +30
Hamburguesa dragón
Hunter +30 +50 +5 +10 - - - - -
Camarada +12 +4 +14 +14 - - - - -
Adobo Malfestio real
Hunter +50 +25 +7 - +3 - - - -
Camarada +20 +4 +20 - +10 - - - -
Guiso de calamardo real
Hunter +50 +25 +7 - - +3 - - -
Camarada +20 +4 +20 - - +10 - - -
Hervido real al vapor
Hunter +50 +25 +7 - - - +3 - -
Camarada +20 +4 +20 - - - +10 - -
Tallarines de calamar Dundorma
Hunter +50 +25 +7 - - - - +3 -
Camarada +20 +4 +20 - - - - +10 -
Vodka Bherna hervido
Hunter +50 +25 +7 - - - - - +3
Camarada +20 +4 +20 - - - - - +10
Parrila mixta de Malfestio
Hunter +50 +25 - +15 +3 - - - -
Camarada +20 +4 - +20 +10 - - - -
Sopa de fideos con Malfestio
Hunter +50 +25 - +15 - +3 - - -
Camarada +20 +4 - +20 - +10 - - -
Asado en barbacoa Bherna
Hunter +50 +25 - +15 - - +3 - -
Camarada +20 +4 - +20 - - +10 - -
Hamburguesa de calamar
Hunter +50 +25 - +15 - - - +3 -
Camarada +20 +4 - +20 - - - +10 -
Pepinillos con sake Bherna
Hunter +50 +25 - +15 - - - - +3
Camarada +20 +4 - +20 - - - - +10
Filete con arroz
Hunter +50 +25 - - +7 +7 - - -
Camarada +20 +4 - - +20 +20 - - -
Pastel de manzana rey
Hunter +50 +25 - - +7 - +7 - -
Camarada +20 +4 - - +20 - +20 - -
Salsa de filetes con pufferfish
Hunter +50 +25 - - +7 - - +7 -
Camarada +20 +4 - - +20 - - +20 -
Risotto de Manzana rey
Hunter +50 +25 - - - +7 +7 - -
Camarada +20 +4 - - - +20 +20 - -
Pez espeso especial
Hunter +50 +25 - - - +7 - +7 -
Camarada +20 +4 - - - +20 - +20 -
Ensalada de pes globo rey
Hunter +50 +25 - - - - +7 +7 -
Camarada +20 +4 - - - - +20 +20 -
Strogonoff de Larinoth
Hunter +50 +25 - - +7 - - - +7
Camarada +20 +4 - - +20 - - - +20
Vino de arroz
Hunter +50 +25 - - - +7 - - +7
Camarada +20 +4 - - - +20 - - +20
Compota de miaunzana rey
Hunter +50 +25 - - - - +7 - +7
Camarada +20 +4 - - - - +20 - +20
Meuniered de pez globo
Hunter +50 +25 - - - - - +7 +7
Camarada +20 +4 - - - - - +20 +20
La última cena final
Hunter +50 +50 - - - - - - -
Camarada +20 +4 - - - - - - -
[日本語]  ·  [English]  ·  [Español]

Kiranico © 2020

Traducción no oficial proporcionada por el grupo de traducción al español del MHXX.